Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 31

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 31
23 : 45
Câu số 1

Để bảo vệ một sheet bằng password, ta phải vào :

A. File chọn Protection chọn Protect Sheet

B. Tools chọn Protection chọn Protect Sheet

C. Edit chọn Protection chọn Protect Sheet

D. Data chọn Protection chọn Protect Sheet

Câu số 2

Địa chỉ B$3 là địa chỉ

A. Tương đối

B. Tuyệt đối

C. Hỗn hợp

D. Biểu diễn sai

Câu số 3

Để định dạng dữ liệu tại cột Điểm TB HK1 là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format, chọn:

 

A. Cells

B. Column

C. AutoFormat

D. Conditional Formatting 

Câu số 4

Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây?

A. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Close

B. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Exit

C. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Quit

D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên cùng của cửa sổ.

Câu số 5

Để đếm số SV xếp loại Đạt và Không đạt như hình minh họa, tại ô D9, ta sử dụng hàm:

A. SUMIF

B. COUNTIF

C. COUNT

D. VLOOKUP 

Câu số 6

Để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất:

A. Biểu đồ cột đứng (Column)

B. Biểu đồ phân tán XY (XY Scatter)

C. Biểu đồ đường gấp khúc (Line)

D. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)

Câu số 7

Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ họp phím bạn chọn:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space

D. Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được

Câu số 8

Để che giấu hay hiển thị các thanh công cụ, bạn chọn mục nào trong số các mục sau:

A. Vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh Page Setup

B. Vào thực đơn lệnh View, chọn lệnh Toolbars

C. Vào thực đơn lệnh Insert, chọn lệnh Object

D. Vào thực đơn lệnh Tools, chọn lệnh Options

Câu số 9

Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh:

A. Open

B. Save

C. Save As

D. Send To

Câu số 10

Để in một trang bảng tính nằm ngang hoặc thẳng đứng, bạn chọn thao tác nào

A. Vào File - Web Page Preview - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

B. Vào Format - Borders and Shading - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

C. Vào File - Page Setup - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang

D. Vào Insert - Page Number - Chọn kiểu đứng hoặc nằm ngang.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn