Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 33

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 33
23 : 45
Câu số 1

Để chèn dòng trống giữa dòng 1 và dòng 2, sau khi đã đặt con trỏ vào đầu dòng 2, chúng ta phải sử dụng phím:

A. TAB

B. CTRL

C. ENTER

D. ESC 

Câu số 2

Để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line, cần thực hiện:

A. Format/paragraph/line spacing

B. Nhấn Ctrl + 5 tại dòng đó

C. Cả hai cách A và B đều thực hiện được

D. Cả 2 cách A và B đều không thực hiện được

Câu số 3

Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

A. Nhấn đúp chuột vào ô đó

B. Bôi đen văn bản đang có trong ô đó

C. Nhấn chuột ở vị trí góc trái dưới của ô đó

D. Nhấn chuột ở bên trên ô đó

Câu số 4

Để tô màu nền cho một ô trong bảng cần thực hiện chọn ô này và thực hiện tiếp việc chọn màu từ:

A. Fortmat / Background

B. Format / Border and Sharding

C. Table / Background

D. Table/ Border and Sharding

Câu số 5

Để xem nhanh một tài liệu trước khi in cần thực hiện:

A. Nhấn chuột vào nút Print Preview trên thanh công cụ Standard

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

C. Nhấn chuột vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ Standard

D. Cả ba cách trên đều cho ra cùng một kết quả

Câu số 6

Để chèn vào văn bản những hình ảnh trên, bạn chọn mục nào trong menu trên hình minh họa

A. Auto text

B. Field

C. Symbol

D. Reference 

Câu số 7

Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Có thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn (Drop Cap) cho tất cả các đoạn trong tài liệu kể cả các đoạn văn bản nằm trong bảng (Table)

B. Chỉ có thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho đoạn đầu tiên tài liệu

C. Không thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho các đoạn được định dạng kiểu danh sách liệt kê

D. Không thể áp dụng chữ hoa đầu đoạn cho nhiều đoạn trong cùng một trang tài liệu

Câu số 8

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Công cụ kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp của Word cho phép kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp trong tài liệu của bạn bằng mọi thứ tiếng, ngoại trừ tiếng Việt.

B. Để thiết lập chế độ kiểm tra chính tả và ngữ pháp, cần đánh dấu vào lựa chọn AutoCorrect trong thực đơn lệnh Tools.

C. Những từ mầu đỏ đưa ra trong hộp thoại Spelling and Grammar là những từ bị sai hoàn toàn, bắt buộc chúng ta phải sửa.

D. Tất cả các khẳng định trên đều chưa hợp lý.

Câu số 9

Khẳng định nào sau đây là sai? Dữ liệu trộn thư (ví dụ, danh sách khách mời) có thể được lưu trữ trong:

A. Tệp tin Word (có phần mở rộng là .doc)

B. Tệp tin văn bản (có phần mở rộng là .txt)

C. Tệp tin Excel (có phần mở rộng là .xls)

D. Tệp tin thực thi (có phần mở rộng .exe)

Câu số 10

Bạn lựa chọn khu vực nào để thể hiện rằng mình muốn in 4 bản

A. Khu vực số 1

B. Khu vực số 2

C. Khu vực số 3

D. Khu vực số 4 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn