Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 82

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 82
23 : 45
Câu số 1

Hươu cao cổ có ăn cỏ không ?

A.

B. Không

Câu số 2

khi gặp Thúy Kiều , Kim Trọng trao cho vật gì làm tin ?

A. Dải yếm

B. Miếng Lụa

C. Chiếc châm cài tóc

D. Chiếc khăn hồng

Câu số 3

Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì ?

A. Văn Lang

B. Đại Việt

C. Đại Nam

D. Đáp án khác

Câu số 4

Trong tác phẩm "nhớ rừng" của Thế Lữ khi say con hổ uống cái gì ?

A. Ánh trăng tan

B. Nước suối

C. Rượu

D. Không uống gì

Câu số 5

Đại vương ếch trong tác phẩm "Dế mèn phưu lưu ký" có tên là gì ?

A. Ếch ương

B. Ếch cốm

C. Ếch đồng

D. Ếch rừng

Câu số 6

Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là ?

A. Điệu nhảy Hula

B. Điệu nhảy cha cha cha

C. Vũ điệu SamBa

D. Vũ điệu Tango

Câu số 7

Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh đẹp nhất thế giới

A. Vịnh Hạ Long

B. Vịnh Lăng Cô

C. Vịnh Xuân Đài

D. Vịnh Cam Ranh

Câu số 8

Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau ?

A. Chim ruồi

B. Chim gõ kiến

C. Chim cu

D. Chim rái cá

Câu số 9

người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước nào ?

A. Nước Anh

B. Nước Đức

C. Nước Mỹ

D. Nước Pháp

Câu số 10

Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới ?

A. 6 di sản

B. 7 di sản

C. 8 di sản

D. 9 di sản

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn