Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 81

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 81
23 : 45
Câu số 1

Tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta ?

A. Hãy đợi đấy

B. Con đầu to bố đầu nhỏ

C. Đáng đời thằng cáo

D. Cô bé quàng khăng đỏ

Câu số 2

Nước nào sau đây có đất liền thấp hơn mực nước biển ?

A. Hà Lan

B. Philippine

C. Bồ Đào Nhà

D. Italya

Câu số 3

Ngọn núi nào được coi là cổng của thiên đường ?

A. Olympus

B. Phú Sỹ

C. Phan xi păng

D. Đáp án khác

Câu số 4

Nơi sinh của Beethoven ?

A. Đức

B. Pháp

C. Bỉ

D. Italya

Câu số 5

Trường đại học Xây Dựng được thành lập ngày tháng năm nào ?

A. 8/8/1969

B. 8/8/1966

C. 9/9/1869

D. 8/8/1866

Câu số 6

Ngôn ngữ nào được nhiều quốc gia sử dụng chính thức nhất ?

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Đức

C. Tiếng Tây Ban Nha

D. Tiếng Pháp

Câu số 7

Tác giả bài thơ "Người đi tìm hình của nước"

A. Chế Lan Viên

B. Tố Hữu

C. Nguyễn Lữ

D. Phạm Tiến Duật

Câu số 8

Ai là người đã dâng vua "Thất trảm sớ" chém 7 nịnh thần ?

A. Chu Văn An

B. Cao Bá Quát

C. Phùng Hưng

D. Nguyễn Hiền

Câu số 9

Ở người có bao nhiêu cặp nghiễm sắc thể ?

A. 23 cặp

B. 22 cặp

C. 13 cặp

D. 12 cặp

Câu số 10

Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất nước ta ?

A. Sơn La

B. Cà Mau

C. Quảng Ninh

D. Lai Châu

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.770
Thành viên mới nhất trungngo123
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn