Trắc nghiệm IQ - đề số 58

Trắc nghiệm IQ - đề số 58
23 : 45
Câu số 1

Tìm số tiếp theo của dãy số: 13; 8; 14; 9; 15

A. 11

B. 10

C. 13

D. 7

Câu số 2

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 1  4  9  16  ?

A. 27

B. 25

C. 36

D. 13

Câu số 3

Số nào sẽ thay cho dấu hỏi ở dưới

A. 2

B. 6

C. 9

D. 10

Câu số 4

Tìm chữ cái có thể thay vào ô có dấu hỏi chấm 

A. X

B. W

C. Z

D. H

Câu số 5

Tìm chữ cái có thể thay thế vào ô dấu hỏi chấm 

A. Q

B. B

C. P

D. L

Câu số 6

Tìm chữ cái có thể thay vào dấu hỏi chấm. 

A. A

B. L

C. M

D. S

Câu số 7

Tìm chữ cái có thể thay vào ô có dấu hỏi chấm

A. K

B. R

C. W

D. H

Câu số 8

Tìm số có thể điền vào ô trống trong hình dưới đây

A. 7

B. 6

C. 8

D. 4

Câu số 9

Dãy ô số nào dưới đây có thể thay thế vào dãy ô trắng ở trên.

A. Dãy c

B. Dãy b

C. Dãy a

D. Dãy d

Câu số 10

Tìm chữ cái có thể thay thế vào dấu hỏi chấm

A. S

B. D

C. K

D. G

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn