Trắc nghiệm tin học Excel - đề 15

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 15
23 : 45
Câu số 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

A. 30

B. 5

C. 65

D. 110

Câu số 2

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

A. #Value

B. TINHOC

C. TinHoc

D. Tinhoc

Câu số 3

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG

B. Tin hoc van phong

C. Tin Hoc Van Phong

D. Tin hoc van phong

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

A. Format - Filter - AutoFilter

B. Insert - Filter - AutoFilter

C. Data - Filter - AutoFilter

D. View - Filter - AutoFilter

Câu số 5

Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

A. SUM

B. COUNTIF

C. COUNT

D. SUMIF

Câu số 6

Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

A. Table - Insert Columns

B. Format - Cells - Insert Columns

C. Table - Insert Cells

D. Insert - Columns

Câu số 7

Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

A. Page Up ; Page Down

B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down

C. Cả 2 câu đều đúng

D. Cả 2 câu đều sai

Câu số 8

Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

B. SumIf(criteria, range,[sum_range])

C. SumIf(range)

D. SumIf(range, criteria)

Câu số 9

Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

A. 1970

B. 15

C. VALUE#?

D. 10

Câu số 10

Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

A. COUNTIF(range,criteria)

B. COUNTIF(criteria,range)

C. COUNTIF(criteria,range,col_index_num)

D. COUNTIF(range,criteria,col_index_num)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 400.054
Thành viên mới nhất thu-anh
Thành viên VIP mới nhất trung1qazVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.