Trắc nghiệm tin học Excel - đề 10

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 10
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

A. 3 loại

B. 2 loại

C. 1 loại

D. Tất cả đều sai.

Câu số 2

Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

A. Shift

B. Ctrl

C. Alt

D. Space

Câu số 3

Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

A. LEFT(n,m)

B. RIGHT(m,n)

C. LEFT(m,n)

D. RIGHT(n,m)

Câu số 4

Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8) ?

A. Truyen Hinh

B. Cao Dang

C. Phat Thanh

D. Dang Phat

Câu số 5

Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

A. Thành phần 1

B. Thành phần 2

C. Thành phần 3

D. Thành phần 4

Câu số 6

Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:

A. 3

B. 1

C. 0

D. #N/A

Câu số 7

Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

A. YEAR(TODAY()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

B. YEAR(NOW()) - VALUE(RIGHT(E6,4))

C. YEAR(TODAY()) - RIGHT(E6,4)

D. Các câu A, B, C đều đúng.

Câu số 8

Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?

A. 40

B. 12

C. Công thức sai, máy báo lỗi vì A3 là kiểu chuỗi

D. Các câu A, B, C đều sai.

Câu số 9

Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3) ?

A. 012

B. 12A

C. 12

D. Các câu trên đều sai.

Câu số 10

Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4) ?

A. 6.

B. 4

C. 2

D. Sẽ báo #DIV/0!

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 398.698
Thành viên mới nhất van-nguyen-hai
Thành viên VIP mới nhất trung1qazVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.