Trắc nghiệm giao thông - đề số 5

Trắc nghiệm giao thông - đề số 5
23 : 45
Câu số 1

Người đang điều khiển xe môtô, xe gắn máy sử dụng điện thoại di động thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

B. Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng.

C. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Câu số 2

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

B. Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng.

C. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Câu số 3

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng.

B. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

C. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Câu số 4

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

B. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

C. Phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng.

Câu số 5

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000.

B. Phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

C. Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu số 6

Những hành vi vi phạm nào sau đây ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày?

A. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường.

B. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

C. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình.

D. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu.

Câu số 7

Điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Câu số 8

Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4miligam thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.

B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

Câu số 9

Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử lý như thế nào?

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.

Câu số 10

Điều khiển xe môtô, xe gắn máy lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ thì bị phạt bao nhiêu tiền?

A. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

B. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

C. Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Câu số 11

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 12

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 13

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 14

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

Câu số 15

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 1 và 2

Câu số 16

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 17

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 18

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 19

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 20

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn