Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 1

Trắc nghiệm tin học đại cương - đề 1
23 : 45
Câu số 1

Một tập hợp các ký hiệu và những quy tắc dùng để biểu diễn và tính toán giá trị các số được gọi là:

A. Phép tính.

B. Hệ đếm.

C. Quy ước.

Câu số 2

Hệ đếm thông dụng hay được sử dụng và biết đến là:

A. Hệ đếm thập phân.

B. Hệ đếm La mã.

C. Hệ đếm thập phân và hệ đếm La mã.

Câu số 3

Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số cơ sở nào:

A. Từ 0 đến 9.

B. Từ A đến Z.

C. Từ a đến z.

Câu số 4

Hệ đếm nhị phân dùng trong máy tính hiện nay gồm 2 chữ số nào:

A. 0 và 1.

B. 1 và 2.

C. 0 và 2.

Câu số 5

Kết quả sau khi đổi số 1100 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 là:

A. 11.

B. 10.

C. 12.

Câu số 6

Kết quả sau khi đổi số 156 từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 là:

A. 1100 1100.

B. 1001 1100.

C. 1010 1100.

Câu số 7

Kết quả sau khi đổi số 152 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10 là:

A. 105.

B. 104.

C. 106.

Câu số 8

Kết quả sau khi đổi số 23 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 2 là:

A. 010 011.

B. 010 010.

C. 010 101.

Câu số 9

Kết quả sau khi đổi số AF từ hệ cơ số 16 sang hệ cơ số 2 là:

A. 1010 1111.

B. 1010 1010.

C. 1010 1011.

Câu số 10

Kết quả sau khi đổi số 35 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 16 là:

A. 2D.

B. 1D.

C. 1B.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn