Trắc nghiệm tin học Excel - đề 8

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 8
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?

A. 1

B. "-1"

C. 0.5

D. "-0.5"

Câu số 2

Trong Excel sau khi nhập công thức sau:
="123"-"23" ta có kết quả?

A. 100

B. 123

C. 23

D. Máy báo lỗi.

Câu số 3

Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

A. 3

B. 2

C. 6

D. Báo lỗi do không cộng được chuỗi.

Câu số 4

Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

A. Edit → Move or Copy Sheet …

B. Insert → Worksheet

C. Format → Sheet

D. Edit → Delete Sheet

Câu số 5

Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

A. Left(chuỗi, n)

B. Right(chuỗi, n)

C. Mid(chuỗi, m, n)

D. Value(số)

Câu số 6

Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 47

B. 271

C. 138

D. Không thể thực hiện được biểu thức trên.

Câu số 7

Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 13

B. 15

C. 17

D. 19

Câu số 8

Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

A. A1

B. 23

C. 3B

D. A123B

Câu số 9

Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

A. Data → Filter…

B. Data → Sort…

C. Data → Form…

D. Data → Index…

Câu số 10

Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

A. VALUE#?

B. 15

C. 1970

D. 10

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 432.624
Thành viên mới nhất chi-minh
Thành viên VIP mới nhất trung1qazVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.