Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 5

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 5
23 : 45
Câu số 1

Để tạo định dạng khổ giấy mặc nhiên là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2003 ta thực hiện theo cách nào?

A. Vào File/Page Setup, chọn nhãn Paper với Paper size là A4, nhấn Default

B. Vào Fle/Print, chọn Page size ở thuộc tính Properties là A4

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 2

Khi muốn chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta chọn?

A. Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE

B. Sử dụng một số Font hỗ trợ tính năng chuyển ký tự sang chữ hoa

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 3

Để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, chúng ta thực hiện?

A. Trên thanh công cụ Formatting, chọn Line Spacing là 1.5

B. Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 4

Tạo Font trong Word luôn mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản?

A. Trên thanh Formatting chọn Font là ".VnTime"

B. Vào Format/Font, chọn Font là ".VnTime", chọn Default

C. Cả A và B đều đúng

Câu số 5

Để xem văn bản thành 2 trang trên màn hình ta chọn chế độ nào sau đây?

A. Vào View/Normal

B. Vào View/Outline

C. Vào View/Reading Layout

Câu số 6

Cách chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?

A. Vào Table/Convert, chọn Text to Table

B. Vào Table/Convert, chọn Table to Text

C. Cả 2 đều sai

Câu số 7

Để xem văn bản mình đang đánh có số lượng bao nhiêu từ, ta thực hiện bằng cách?

A. Vào Tool, chọn Word Count…

B. Vào Tool, chọn AutoCorrect Options…

C. Cả A và B đều sai

Câu số 8

 Nền văn bản (Background) mặc định của Word là màu trắng. Để thay đổi nền theo ý thích của mình chúng ta là như thế nào?

A. Vào Format/Paragraph…

B. Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích

C. Trong Word không hỗ trợ tính năng này

Câu số 9

Có bao nhiêu cách để tạo mới (New) một văn bản Word?

A. 1

B. 2

C. 3

Câu số 10

Tính năng Print Preview được sử dụng để?

A. Xem lại toàn bộ văn bản trước khi in

B. In văn bản ra máy in

C. Cả A và B đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn