Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 1

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 1
23 : 45
Câu số 1

Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A. Insert - Column

B. View - Column

C. Format - Column

D. Table - Column

Câu số 2

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Mở một hồ sơ mới

B. Đóng hồ sơ đang mở

C. Mở một hồ sơ đã có

D. Lưu hồ sơ vào đĩa

Câu số 3

 Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl – Z

B. Ctrl – X

C. Ctrl - V

D. Ctrl - Y

Câu số 4

Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:

A. Ctrl + A

B. Alt + A

C. Alt + F

D. Ctrl + F

Câu số 5

Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:

A. Tạo tệp văn bản mới

B. Chức năng thay thế trong soạn thảo

C. Định dạng chữ hoa

D. Lưu tệp văn bản vào đĩa

Câu số 6

Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Table - Cells

B. Insert - Merge Cells

C. Table - Merge Cells

D. Table - Split Cells

Câu số 7

Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:

A. Xóa tệp văn bản

B. Chèn kí hiệu đặc biệt

C. Lưu tệp văn bản vào đĩa

D. Tạo tệp văn bản mới

Câu số 8

 Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:

A. View - Exit

B. Edit - Exit

C. Window - Exit

D. File - Exit

Câu số 9

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím Enter

B. Bấm phím Space

C. Bấm phím mũi tên di chuyển

D. Bấm phím Tab

Câu số 10

Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:

A. Thanh công cụ định dạng

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ vẽ

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn