Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 1

Trắc nghiệm người nổi tiếng - đề 1
23 : 45
Câu số 1

Hãy nhận diện người này:

A. Howard Hughes

B. Bill Gates

C. John Calvin

D. George Bush

Câu số 2

Hãy nhận diện người này:

A. Jackie Jackson

B. Tito Jackson

C. Jermaine Jackson

D. Michael Jackson

Câu số 3

Hãy nhận diện người này:

A. Mark Hannery

B.  Robert Redford

C. Mark Johnson

D. Mark Zuckerberg

Câu số 4

Hãy nhận diện người này:

A. Chagdud Tulku Rinpoche

B. 14th Dalai Lama

C. Lama Anagarika Govinda

D. Bodhidharma

Câu số 5

Hãy nhận diện người này:

A. John Tyler

B. Bill Clinton

C. Abraham Lincoln

D. George W. Bush

Câu số 6

Hãy nhận diện người này:

A. Steve Johnson

B. Elvis Presley

C. Steve Jobs

D. Bill Gates

Câu số 7

Hãy nhận diện người này:

A. Justin Timberlake

B. Justin Bieber

C. David Copperfield

D. Taylor Lautner

Câu số 8

Hãy nhận diện người này:

A. Ralph Bunche

B. Pelé

C. Nelson Mandela

D. James Meredith

Câu số 9

Hãy nhận diện người này:

A. Tom Cruise

B. Mick Jagger

C. Tom Hanks

D. Bill Gates

Câu số 10

Hãy nhận diện người này:

A. George W. Bush

B. Prince Charles

C. George Orwell

D. Prince Philip

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn