Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 60

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 60
23 : 45
Câu số 1

L‎ý Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu nước là gì ?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Văn Lang

D. Âu Lạc

Câu số 2

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên lần thứ nhất vào năm nào ?

A. 1257

B. 1285

C. 1287

D. 1288

Câu số 3

Indonesia đã từng là thuộc địa của nước nào?

A. Pháp

B. Hà Lan

C. Nga

D. Trung Quốc

Câu số 4

Darwin là người nước nào?

A. Pháp

B. Mỹ

C. Anh

D. Tây Ban Nha

Câu số 5

 Hầu hết người Israel đều theo tôn giáo này?

A. Đạo Hồi Giáo

B. Đạo Phật Giáo

C. Thiên Chúa Giáo

D. Đạo Do Thái

Câu số 6

Tên viêt tắt của tổ chức y tế thế giới?

A. WHO

B. WTO

C. WOT

D. WOH

Câu số 7

Nam thiên đệ nhất động là ở đâu?

A. Vịnh Hạ Long

B. Hồ Ba Bể

C. Chùa Hương

D. Chùa Dâu

Câu số 8

Biểu tượng cho du lịch Vịnh Hạ Long?

A. Hòn Chống Mái

B. Hang Dơi

C. Hòn Gà Chọi

D. Thuyền đánh cá

Câu số 9

Tháp Phổ Minh nằm ở tỉnh nào?

A. Nam Định

B. Thái Bình

C. Hà Nam

D. Thái Nguyên

Câu số 10

Di tích thành nhà Hồ hiện nay ở tỉnh nào?

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Hà Tĩnh

D. Thừa Thiên Huế

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.729
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn