Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 54

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 54
23 : 45
Câu số 1

Ai là vị tướng đã tham gia và chỉ huy đánh thắng 3 lần giặc Nguyên-Mông ?

A. Trần Quốc Toản

B. Trần Quốc Tuấn

C. Nguyễn Trãi

D. Lê Thái Tông

Câu số 2

Hồ lớn nhất do sao băng tạo ra nằm ở đâu ?

A. Nga

B. TRung Quốc

C. Canada

D. Đáp án khác

Câu số 3

Lục địa nóng nhất thế giới là lục địa nào ?

A. Lục địa á âu

B. Lục địa bắc mỹ

C. Lục địa Oxtraylia

D. Đáp án khác

Câu số 4

"Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" là câu nói của ai?

A. Lý Công Uẩn

B. Trần Bình Trọng

C. Nguyễn Hiền

D. Phùng Hưng

Câu số 5

Ai là người đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước CHND Trung Hoa? 

A. Tập Cận Bình

B. Hồ Cẩm Đào

C. Mao Trạch Đông

D. Đáp án khác

Câu số 6

Quốc gia duy  nhất ở khu vực ASEAN chưa là thành viên của tổ chức thương mại thế giới ?

A. Thái Lan

B. brunei

C. Lào

D. Campuchia

Câu số 7

Lễ hội Hoa Ban là của dân tộc nào?

A. Dân tộc Tày

B. Dân tộc Thái

C. Dân tộc Mèo

D. Dân tộc Hơ Mông

Câu số 8

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra làm bao nhiêu đợt?

A. 2 đợt

B. 3 đợt

C. 4 đợt

D. 5 đợt

Câu số 9

Thánh địa Mỹ Sơn được Unessco công nhận là di sản văn hoá Thế Giới vào năm nào?

A. 1995

B. 1997

C. 1999

D. 2001

Câu số 10

Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc tỉnh nảo ?

A. Quảng Bình

B. Nghệ An

C. Hà Tĩnh

D. Quảng Trị

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.137
Thành viên mới nhất huyentrang1209
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn