Trắc nghiệm IQ - đề số 52 - Siêu khó

Trắc nghiệm IQ - đề số 52 - Siêu khó
23 : 45
Câu số 1


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm ?

A. 52

B. 37

C. 34

D. 28

Câu số 2

A. 25

B. 28

C. 30

D. 35

Câu số 3

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm ?

A. 11

B. 9

C. 7

D. 5

Câu số 5


Bạn sẽ đi bằng cửa nào để vào được trung tâm của mê cung ?

A. Cửa A

B. Cửa B

C. Cửa C

D. Cửa D

Câu số 6

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

A.

B.

C.

D.

Câu số 9

A.

B.

C.

D.

Câu số 10

A.

B.

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.727
Thành viên mới nhất niheo13
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn