Trắc nghiệm IQ - đề số 51

Trắc nghiệm IQ - đề số 51
23 : 45
Câu số 1

Điền con số còn thiếu vào dấu chấm "?": Go(2); test(4); Laptop(6); happy (?).

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

Câu số 2

Có một bầy cò đậu trên đám bần, buổi sáng chúng đậu mỗi con một cây dư một con, chúng bay đi ăn chiều quay trở về đậu trên đám bần đó nhưng hai con đậu một cây dư một cây. Hỏi cò mấy con bần mấy cây?

A.  3 con cò, 4 cây bần

B. 4 con cò, 3 cây bần

C. 5 con cò, 4 cây bần

D.  3 con cò, 2 cây bần

Câu số 3

Tìm từ có mẫu từ khác với các mẫu từ trong từ “Compliment”:

A.

B.

C.

D. Pine

Câu số 4

Trong một trò chơi đố chữ, Alan và Bees một nhóm, Colin và Debbie một nhóm, Eric và Fran một nhóm. Hỏi Grog cùng nhóm với ai trong bốn người sau? 

A. Peter  

B. Harry

C.   

D. Philip

Câu số 5

Trong dãy số tự nhiên từ 31 đến 65 có tất cả: 

A. 08 số nguyên tố

B. 09 số nguyên tố

C. 10 số nguyên tố

D. 11 số nguyên tố

Câu số 6

Tổng của một dãy số 15, 19, 23,….., 411, 415 bằng: 

A.  

B. 3625

C. 2536

D. 21715

Câu số 7

72 – 2 - 36; 162 – 18 - 9; ? - 15 - 6

A.  21

B. 80

C. 60

D. 90

Câu số 8

30 – 42 – 56 - ? 

A. 68

B. 70

C. 72

D. 74

Câu số 9

Có 03 học sinh A, B, C đi thi học sinh giỏi và đều đạt 03 giài: nhất, nhì, ba (mỗi học sinh chỉ đạt duy nhất một giải). Khi về, thầy giáo hỏi các em đạt giải gì? A trả lời: em đạt giải nhất. B trả lời: em không đạt giải nhì, C trả lời: em đạt giải ba. Biết rằng trong 03 học sinh trên, có 02 học sinh nói không đúng sự thật, vậy đáp án các học sinh đạt giải lần lượt là: (chọn đáp án chính xác nhất) 

A. A giải II, B giải I, C giải III

B. A giải III, B giải II, C giải I hoặc A giải I, B giải II, C giải III

C. A giải III, B giải II, C giải I

D. Không câu nào đúng

Câu số 10

Một người nhận dạng tàu hỏa đến nhà ga vào lúc 9h40. Ông nhìn thấy chuyến tàu đầu tiên vào lúc 9h50. Hai chuyến tàu tiếp theo ông thấy vào lúc 10h40 và 11h40. Chuyến tàu thứ tư ông nhìn thấy là vào lúc 12h50. Hỏi khi nào thì ông sẽ nhìn thấy chuyến tàu tiếp theo? 

A.  

B. 13h50

C. 13h30

D. Tất cả đều sai

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn