Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 48

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 48
23 : 45
Câu số 1

Rừng quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh nào?

A. Đồng Nai

B. Biên Hòa

C. An Giang

D. Phú Quốc

Câu số 2

Ai là Bố Cái Đại Vương ?

A. Hưng Đạo Đại Vương 

B. Phùng Khắc Khoan

C. Cao Ba Quát

D. Phùng Hưng

Câu số 3

Tôn giáo được thịnh hành nhất thời nhà Lý là tôn giáo nào ?

A. Đạo Bà La Môn

B. Đạo Phật

C. Thiên Chúa Giáo

D. Hồi Giáo

Câu số 4

Làng Tranh Đông Hồ thuộc tỉnh nào? 

A. Hà Nam

B. Phú Thọ

C. Bắc Ninh

D. Bắc Giang

Câu số 5

Đại hội Đoàn toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức ở huyện nào của tỉnh Thái Nguyên? 

A. Phú Lương

B. Đại Từ

C. Phổ Yên

D. Phú Bình

Câu số 6

Bettoven viết bản sonat ánh trăng nổi tiếng để tặng cho ai? 

A. Cho chính ông

B. Cho tất cả mọi người

C. Người yêu mình- Giuleta

D. Đáp án khác

Câu số 7

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân dân ta gọi những khẩu pháo bằng cái tên thân mật nào?

A. Hổ

B. Sư Tử

C. Cá Mập

D. Voi

Câu số 8

Nguyên tố có nhiều nhất trên Mặt Trời là nguyên tố gì?

A. Oxi

B. Cacbon

C. Nitơ

D. Hidro

Câu số 9

Dân tộc đứng thư hai về số dân sau dân tộc Kinh ở nước ta là dân tộc nào ? 

A. Tày

B. Mường

C. Dao

D. Khơ Me

Câu số 10

Nhà bác học Talet đã phát hiện ra điện khi chà sát miếng len vào cái gì ? 

A. Vào 1 miếng len khác

B. Vào 1 bức tranh

C. Vào Tay ông

D. Vào một miếng Hổ Phách

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn