Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 47

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 47
23 : 45
Câu số 1

Ngôi chùa cổ nhất Việt Nam có tên là gì? 

A. Chùa Dâu

B. Chùa Thiên Mụ

C. Chùa Hương

D. Chùa Trấn Quốc

Câu số 2

Thác Bản Giốc thuộc tỉnh nào? 

A. Cao Bằng

B. Bắc Cạn

C. Thái Nguyên

D. Lai Châu

Câu số 3

Lễ hội Hoa Ban là của dân tộc nào ? 

A. Mường

B. Thái

C. Dao

D. Hơ Mông

Câu số 4

Đèo Ngang thuộc tỉnh nào? 

A. Thanh Hóa

B. Nghệ An

C. Hà Tĩnh

D. Sơn La

Câu số 5

Nơi nào có con sông ngầm và hang nước dài nhất Việt Nam ?

A. Ba Bể

B. Vịnh Hạ Long

C. Phong Nha

D. Đáp án khác

Câu số 6

Nơi nào đựơc mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kỳ quan? 

A. Đèo Ngang

B. Đèo Cả

C. Đèo Hải Vân

D. Hồ Ba Bể

Câu số 7

Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc tỉnh nảo? 

A. Quảng Bình

B. Quảng Trị

C. Quảng Nam

D. Cà Mau

Câu số 8

Lễ hội óc-om-boóc là lễ cúng trăng của đồng bào nào? 

A. Dân tộc Tày

B. Dân tộc Thái 

C. Dân tộc Khơ Me

D. Dân tộc Mèo

Câu số 9

Rừng U Minh thuộc tỉnh nào? 

A. Tiền Giang

B. Hậu Giang

C. Cà Mau

D. Kiên Giang

Câu số 10

Truyện Kiều có tất cả bao nhiêu câu lục bát?

A. 3254 câu

B. 3260 câu

C. 4254 câu

D. 2254 câu

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.729
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn