Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 45

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 45
23 : 45
Câu số 1

Chùa Đồng lớn nhất Việt nam được đặt ở đâu? 

A. Chùa Bãi Đính - Ninh Bình

B. Chùa Báo Quốc - Thừa Thiên Huế

C. Chùa Dâu - Bắc Ninh

D. Chùa Yên Tử - Quảng Ninh

Câu số 2

Vào năm 1288 Trần Hưng Đạo đã bắt sống tướng giặc nào trên sông Bạch Đằng? 

A. Ô Mã Nhi

B. Phạm Nhàn

C. Phàn Tiếp

D. Áo Lỗ Xích

Câu số 3

"Thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố Hiến". Phố Hiến ngày nay thuộc tỉnh nào? 

A. Thừa Thiên Huế

B. Quảng Ninh

C. Đà Nẵng

D. Hưng Yên

Câu số 4

Khu di tích Côn Sơn thuộc tỉnh nào ?

A. Đà Nẵng

B. Hải Dương

C. Ninh Thuận

D. Cà Mau

Câu số 5

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên có ranh giới là vĩ độ bao nhiêu? 

A. 38 độ

B. 37 độ

C. 48 độ

D. 47 độ

Câu số 6

Câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh là câu lạc bộ nào? 

A. Arsenal

B. Liverpool

C. Manchester United

D. Chealsea

Câu số 7

Trái Đất là hành tinh thư mấy của hệ mặt Trời ? 

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu số 8

Hành tinh lớn nhất Thái Dương Hệ là hành tinh nào ?

A. Sao Kim

B. Sao Thổ

C. Sao Hỏa

D. Sao Mộc

Câu số 9

Lá cờ của liên minh châu âu(EU) có bao nhiêu ngôi sao? 

A. 10 ngôi sao

B. 12 ngôi sao

C. 14 ngôi sao

D. 16 ngôi sao

Câu số 10

Hội đồng bảo an liên hợp quốc có bao nhiêu nước là uỷ viên thường trực ?

A. 3 nước

B. 4 nước

C. 5 nước

D. 6 nước

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn