Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 38

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 38
23 : 45
Câu số 1

Thăng Long đ­ược đổi tên thành Hà Nội từ năm nào ?

A. 1831

B. 1830

C. 1931

D. 1930

Câu số 2

N­ước nào có nhiều di sản nhất đư­ợc UNESCO công nhận nhất ?

A. Ấn Độ

B. Việt Nam

C. Italya

D. Đức

Câu số 3

Ai là tác giả của tác phẩm “Tiếng gọi nơi hoang dã” ?

A. Mark Twain

B. Sôlôkhốp

C. Mario Puzo

D. Jack London

Câu số 4

Tháp Eiffel đ­ợc xây dựng vào năm nào ? 

A. 1889

B. 1990

C. 1891

D. 1898

Câu số 5

Con sông dài nhất thế giới ? 

A. Sông Amazon

B. Sông Hoàng Hà

C. Sông Nin

D. Sông Trường Giang

Câu số 6

Trạng bùng là ai?

A. Lê Văn Thịnh

B. Nguyễn Hiền

C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

D. Phùng Khắc Khoan

Câu số 7

Đàn tranh có bao nhiêu dây?

A. 8 dây

B. 14 dây

C. 6 dây

D. 16 dây

Câu số 8

Biển mặn nhất thế giới tên là gì? 

A. Biển Đen

B. Biển Chết

C. Biển Đỏ

D. Đáp án khác

Câu số 9

Loài cá nào nuôi  con bằng sữa? 

A. Cá Mập

B. Cá Kình

C. Cá Heo

D. Cá voi

Câu số 10

Hitle đ­ược mệnh danh là ng­ời có bàn tay gì ? 

A. Sắt

B. Vàng

C. Đồng

D. Kim Cương

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.729
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn