Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 37

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 37
23 : 45
Câu số 1

2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập  tại quảng tr­ường Ba Đình khai sinh ra n­ớc VNDCCH. Bạn cho biết đây là bản tuyên ngôn lần thức mấy của dân tộc ta? 

A. Lần thứ nhất

B. Lần thứ 2

C. Lần thứ 3

D. Lần thứ 4

Câu số 2

Chiếc khinh khí cầu đầu tiên đ­ợc phóng lên đầu tiên ở nư­ớc nào? 

A. Anh

B. Mỹ

C. Nhật Bản

D. Pháp

Câu số 3

Khi bị thua trong cuộc chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc phải như­ờng vùng đất nào cho n­ớc Anh 155 năm ? 

A. Quảng Đông

B. Tứ Xuyên

C. Ma Cao

D. Hồng Kông

Câu số 4

1867 Hoa Kỳ đã mua lại vùng đất Alaska của n­ớc nào? 

A. Nga

B. Pháp

C. Tây Ban Nha

D. Anh

Câu số 5

Thành viên kết nạp sau cùng của ASEAN là quốc gia nào? 

A. Brunei

B. Malaysia

C. Lào

D. Campuchia

Câu số 6

Adolf Hitle sinh ra ở n­ớc nào ? 

A. Đức

B. Slovakia

C. Áo

D. Cộng hòa Séc

Câu số 7

Ai là tác giả của tiểu thuyết “Những ng­ời khốn khổ” ? 

A. Pushkin

B. Lep tônxtôi

C. Victor Hugo

D. Đáp án khác

Câu số 8

Ai là tác giả của tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” ? 

A. Margaret Mitchell

B. Colleen McCoullough

C. Puskin

D. Sôlôkhốp

Câu số 9

Quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bắt đầu từ khi nào ?

A. 2 - 9 - 1945

B. 2 - 7 - 1976

C. 30 - 4 - 1975

D. 1 - 5 - 1975

Câu số 10

Thăng Long trở thành kinh đô n­ước ta từ năm nào ? 

A. Năm 1000

B. Năm 1010

C. Năm 1020

D. Đáp án khác

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.133
Thành viên mới nhất 372978459912027
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn