Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 34

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 34
23 : 45
Câu số 1

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào ?

A. 3 -2 - 1940

B. 2 - 3 - 1930

C. 3 - 2 - 1930

D. 2 - 2 1930

Câu số 2

Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m ? 

A. Cá Đuối Quỷ

B. Cá bay

C. Cá chuồn

D. Loại cá khác

Câu số 3

Quê hương của cối xay gió là ?

A. Hà Lan

B. Iran

C. Cu Ba

D. Ai Cập

Câu số 4

Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người là ?

A. Đế Chế La Mã

B. Đế quốc Mông Cổ

C. Đế Quốc Anh

D. Đế Quốc Mỹ

Câu số 5

Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần?

A. 9 lần

B. 10 lần 

C. 11 lần

D. 12 lần

Câu số 6

Gia tốc rơi tự do có phụ thuộc vào độ cao không? 

A.

B. không

Câu số 7

Con sông Mê Kông bắt nguồn từ đâu?  

A. Tây nguyên Mộc Châu

B. Tây Tạng - Trung Quốc

C. Tây nguyên Sơn La

D. Đáp án khác

Câu số 8

Tờ báo thanh niên được xuất bản năm nào?  

A. 1930

B. 1927

C. 1925

D. 1920

Câu số 9

Ai được coi là nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại ?

A. Thomas Edison

B. Albert Einstein

C. Newton

D. Galileo

Câu số 10

Cá voi có bao nhiêu răng ?   

A. 4 chiếc

B. 3 chiếc

C. 2 chiếc

D. không có răng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn