Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 33

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 33
23 : 45
Câu số 1

Năm 1941, HCM viết một tác phẩm có câu mở đầu :

"Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".

Đó là tác phẩm nào?

A. Lịch sử nước ta

B. Cảnh rưng Việt Bắc

C. Cảnh Khuya

D. Tức cảnh Pắc Bó

Câu số 2

Năm xây dựng và khánh thành kênh đào Panama ?

A. 1906 - 1914

B. 1905 - 1913

C. 1906 - 1915

D. 1904 - 1915

Câu số 3

Mắt của con Lạc Đà có bao nhiêu mí?

A. 1 mí

B. 2 mí

C. 3 mí

D. 4 mí

Câu số 4

Bản giao hưởng nhiều chương đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại là tác phẩm nào?

A. Quê Hương

B. Dòng sông xanh, ước vọng xanh

C. Hoà bình trên đất nước ta

D. Phố núi

Câu số 5

Cách bao nhiêu năm sẽ có ngày 29 tháng 2 ?

A. 2 năm

B. 3 năm

C. 4 năm

D. 6 năm

Câu số 6

Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương ?

A. 4 thành phố

B. 5 thành phố

C. 6 thành phố

D. 7 thành phố

Câu số 7

Đền Ang Co Vat nổi tiếng nằm ở nước nào?

A. Lào

B. Thái Lan

C. Malaysia

D. Campuchia

Câu số 8

Đất nước nào được mệnh danh là “Đất nước Triệu Voi”

A. Lào

B. Thái Lan

C. Campuchia

D. Malaysia

Câu số 9

Quốc gia có nhiều người theo đạo hồi giáo nhất trên thế giới là ?

A. I rắc

B. Syria

C. Indonesia

D. Qatar

Câu số 10

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam?

A. Văn Tiến Dũng

B. Võ Nguyên Giáp

C. Phạm Văn Đồng

D. Lê Đức Thọ

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.129
Thành viên mới nhất 342743556532700
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn