Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 32

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 32
23 : 45
Câu số 1

Năm 1937 Pallo Picasso có vẽ một bức tranh về một ngư­ời đàn bà rất nổi tiêng? Bạn cho biết trong bức tranh đó ngư­ời đàn bà đó đang làm gì ?

A. Đang khóc

B. Đang cười

C. Đang bế con

D. Đang đứng

Câu số 2

Ai được mệnh danh là con sư tủ của Văn học Nga?

A. Dostoevsky

B. Puskin

C. Chekhov

D. Leptonxtoi

Câu số 3

Ai đã hứa gả con gái (Công chúa) cho vua Quang Trung và cắt đất 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây làm của hồi môn?

A. Tần vương Doanh Chính

B. Hoàng đế Phổ Nhi

C. Vua Càn Long

D. Đáp án khác

Câu số 4

"Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng" đây là câu nói của ai?

A. Trần Quốc Toản

B. Phạm Ngũ Lão

C. Lý Thường Kiệt

D. Trần Quốc Tuấn

Câu số 5

Câu nói "Dĩ bất biến –Ứng vạn biến" là câu nói Bác Hồ căn dặn ai?

A. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

B. Cụ bà Nguyễn Thị Định

C. Thượng tướng Đàm Quang Trung

D. Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Câu số 6

Con sên có mấy cái mũi ?

A. 4 cái

B. 6 cái

C. 2 cái

D. 1 cái

Câu số 7

Quang Trung đã hẹn quân sĩ mùng mấy tết sau khi chiến thắng sẽ mở tiệc ăn mừng?

A. Mùng 3

B. mùng 5

C. Mùng 7

D. Mùng 9

Câu số 8

Một mẫu bằng bao nhiêu sào?

A. 16 xào

B. 10 xào

C. 14 xào

D. 32 xào

Câu số 9

Bộ phận lớn nhất và nặng nhất trong nội tạng người ?  

A. Tim

B. Lá Lách

C. Phổi

D. Gan

Câu số 10

Nguyên tử Cacbon có bao nhiêu electron?

A. 8

B. 10

C. 6

D. 12

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn