Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 31

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 31
23 : 45
Câu số 1

Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về xích đạo gọi là gió gì ?

A. Gió tây ôn đới

B. Gió mùa

C. Gió mậu dịch

D. Gió địa phương

Câu số 2

Ngày hạ chí là ngày nào ?

A. 22 - 5

B. 25 - 2

C. 22 - 6

D. 26 - 2

Câu số 3

Quang phổ mặt trơì là quang phổ gì?

A. Quang phổ vạch phát xạ

B. Quang phổ vạch hấp thụ

C. Quang phổ liên tục

Câu số 4

Loài cây thân cỏ lớn nhất?

A. Cây mía

B. Cây bông

C. Cây mạ

D. Cây tre

Câu số 5

Ai đ­ược mệnh danh là con ngư­ời thép của nước Nga?

A. Stalin

B. Putin

C. Marx

D. lenin

Câu số 6

Con đư­ờng ngắn nhất nối Thái Bình D­ương và Đại Tây Dư­ơng là con đ­ường nào?

A. Dường Đại Tây Dương

B. kênh đào Panama

C. Kênh đào Nan Madol

D. Một con đường khác

Câu số 7

Nhà triết học Heraclit coi cái gì là yếu tố đầu tiên của nguồn gốc loài ngư­ời ?

A. Đá

B. Đất

C. Nước

D. Lửa

Câu số 8

Đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên là gì ?

A. Quần xã

B. Cá thể

C. Quần thể

D. Đáp án khác

Câu số 9

Chân đà điểu có mấy móng ?

A. 3 móng

B. 1 móng

C. không có móng

D. 2 móng

Câu số 10

Thuỷ điện Trị An đ­ợc xây dựng trên dòng sông nào ?

A. Sông Đồng Nai

B. Sông Thu Bồn

C. Sông Tiền

D. Sông Hậu

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.129
Thành viên mới nhất 342743556532700
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn