Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 26

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 26
23 : 45
Câu số 1

Tỉnh nào có 2 di sản văn hóa thế giới ?

A. Quảng Ninh

B. Quảng Nam

C. Ninh Bình

D. Ninh Thuận

Câu số 2

Từ 1914 – 1917 Bác Hồ sống và làm việc ở nước nào ?

A. Nước Pháp

B. Trung Quốc

C. Nước Anh

D. Nước Đức

Câu số 3

Quê mẹ của Bác Hồ là làng gi?

A. Làng Liễu Nha

B. Làng Phúc Thọ

C. Làng Quỳnh Đôi

D. Làng Hoàng Trù

Câu số 4

Đàn ghi ta có nguồn gốc từ n­ước nào?

A. Tây Ban Nha

B. Pháp

C. Anh

D. Nhật

Câu số 5

Vị trạng nguyên đầu tiên của nư­ớc ta là ai?

A. Nguyễn Hiền

B. Nguyễn Công Bình

C. Mạc Đĩnh Chi

D. Lê Văn Thịnh

Câu số 6

Từ 1945 đến nay nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu kỳ quốc hội ?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu số 7

Chế độ TháI Thượng Hoàng có từ thời nhà nào?

A. Nhà Lê

B. Nhà Lý

C. Nhà Trần

D. Nhà Nguyễn

Câu số 8

Cầu Hiền Lương bắc qua sông gi?

A. Sông Hàn

B. Sông Hồng

C. Sông Bến Hải

D. Sông Cầu

Câu số 9

Lá cờ của nước Mỹ co bao nhiêu ngôi sao?

A. 60 ngôi sao

B. 55 ngôi sao

C. 50 ngôi sao

D. 40 ngôi sao

Câu số 10

Văn miếu được xây dựng dưới thời vua nào?

A. Lý Thái Tông

B. Lý Thánh Tông

C. Lý Nhân Tông

D. Lý Công Uẩn

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn