Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 25

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 25
23 : 45
Câu số 1

Nhạc cụ gõ cổ nhất nước ta tên là gì?

A. Cồng Chiêng 

B. Đàn Đá

C. Trống Đồng

D. Mõ sừng trâu

Câu số 2

Hai biểu tư­ợng của lễ Phục Sinh là gì?

A. Chim bồ câu và chim ưng

B. Trứng và chim bồ câu

C. Thỏ và chim bồ câu

D. Trứng và Thỏ

Câu số 3

Có bao nhiêu vị trạng nguyên d­ới thời vua Gia Long? 

A. 4 người

B. 3 người

C. 2 người

D. Không có ai

Câu số 4

Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt nam là ngày  nào?

A. 9-1

B. 9-2

C. 9-3

D. 9-12

Câu số 5

Nếu ta đun n­ơc trong nồi đậy vung thật chặt và kín mít thì n­ớc trong nồi sôI ở bao nhiêu độ?

A. 1000C

B. 900C

C. 1100C

D. Không thể sôi vì áp suất ngoài luôn lớn hơn áp hơi bão hoà của n­ớc ở nhiệt độ 

Câu số 6

Ai được tôn sùng là Thánh nhân của muôn đời?

A. Khổng tử

B. Gia Cát Lượng

C. Mạnh Tử

D. Lão Tử

Câu số 7

1 sào bằng bao nhiêu thước?

A. 25 thước

B. 15 thước

C. 35 thước

D. 10 thước

Câu số 8

Người việt nam đầu tiên được Unessco công nhận là danh nhân văn hoá thế giới? 

A. Nguyễn Du

B. Nguyễn Trãi

C. Hồ Chí Minh

D. Nguyễn Khuyến

Câu số 9

Hoàng Triều luật lệ còn gọi là bộ luật gì?

A. Hình thư

B. Quốc triều hình luật

C. Gia Long

D. Hồng Đức

Câu số 10

Tên Quốc gia nào ở Châu Phi có nghĩa là tự do?

A. Liberia

B. Angola

C. Ghana

D. Lybya

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn