Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 24

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 24
23 : 45
Câu số 1

Ngày thu phân là ngày nào?

A. 23-9

B. 29-3

C. 23-8

D. 8-9

Câu số 2

Loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới thổi gần nhau­ quanh năm về phía áp thấp ôn đới?

A. Gió Mậu Dịch

B. Tây ôn đới

C. Gió Mùa

D. Gió Địa Phương

Câu số 3

Chí tuyến có vĩ độ bao nhiêu ?

A. 22,5 độ

B. 23,5 độ

C. 22,9 độ

D. 23, 9 độ

Câu số 4

Quốc giáo ở Iran là tôn giáo nào?

A. Ki tô giáo

B. Phật giáo

C. Hồi giáo

D. Thiên chúa giáo

Câu số 5

Trục của Trái Đất hợp với mặt phẳng xích đạo một góc bao nhiêu độ?

A. 56,6 độ

B. 65 độ

C. 65,5 độ

D. 66,5 độ

Câu số 6

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông gì?

A. Sông Hàn

B. Sông Tiền

C. Sông Hậu Giang

D. Sông Lô

Câu số 7

Ng­ời ta quy định lấy kinh tuyến ở kinh độ bao nhiêu  làm đường chuyển ngày?

A. 90 độ

B. 180 dộ

C. 120 độ

D. 360 độ

Câu số 8

Sông có diện tích l­u vực lớn nhất thế giới là con sông nào?

A. Sông Nile 

B. Sông amazon

C. Sông Trường Giang

D. Sông Yenisei

Câu số 9

2-8-1971 Đavid Scot đã thả đồng thời ở cùng một độ cao 1 cáI búa và một chiếc lông vũ 2 vật này rơI và chạm đất cùng một lúc? Hỏi ông đã làm thí nghiệm này ở đâu?

A. Mặt Đất

B. Mặt trăng

C. Trên vũ trụ

D. Sao Hỏa

Câu số 10

Ai là ngư­ời đ­ợc mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới ?

A. Xuân Quỳnh

B. Xuân Diệu

C. Đõ Phủ

D. Lý Bạch

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn