Trắc nghiệm giao thông - đề số 18

Trắc nghiệm giao thông - đề số 18
23 : 45
Câu số 1

" Vạch kẻ đường" được hiểu thế nào là đúng ?

A. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hướng đi, vị trí dừng lại

B. Vạch kẻ đường là vach chỉ sự phân biệt vị trí dừng, đỗ trên đường

C. Tất cả các ý trên

Câu số 2

" Phương tiện giao thông đường bộ " gồm những loại nào ?

A. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ

B. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, Phương tiện giao thông cơ giới đườn bộ và xe máy chuyên dùng

C. Cả 2 ý trên

Câu số 3

Những hành vi dưới đây bị nghiêm cấm ?

A. Đua xem cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép

B. Lạng lách, đánh võng

C. Cả 2 đáp án trên

Câu số 4

Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường , vượt ẩu có bị nghiêm cấm không ?

A. Bị nghiêm cấm

B. Bị nghiêm cấm tùy trường hợp

C. Không bị nghiêm cấm

Câu số 5

Người lái xe không được vượt xe khác trong các trường hợp nào sau đây ?

A. Trên cầu hẹp có 1 làn xe, nơi giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt

B. Điều kiện thời tiết hoặc đường không đảm bảo an toàn cho việc vượt, xe ưu tiên đang phát tín hiêu ưu tiên làm nhiệm vụ

C. Cả 1 và 2

Câu số 6

Tại nơi có biển báo hiệu cố định và tạm thời thì người điều khiển giao thông phải chấp hành hiệu lện của biển báo nào ?

A. Biển báo cố định

B. Biển báo tạm thời

Câu số 7

Khi muốn chuyển hướng người lái xe phải thực hiện như thế nào ?

A. Người điều khiển phương tiện phải tăng tốc độ và có tín hiệu báo hướng để rẽ

B. Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chỉ cho rẽ chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người hoặc phương tiện khác 

C. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành cho riêng họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều

D. Cả B và C

Câu số 8

Trên đường giao nhau khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh naò ?

A. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông

C. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ

Câu số 9

Các hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm ?

A. Phá hoại đường, cầu , hầm, bến phà , đường bộ, phá hoại đèn tin hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, giải phân cách

B. Phá hoại hệ thống thoát nước, và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ?

C. Cả A và B

Câu số 10

Dải phân cách đường bộ gồm những loại nào ?

A. Loại cố định 

B. Loại di động

C. Cả hai loại trên

Câu số 11

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 12

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 13

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 14

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 15

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 16

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Câu số 17

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 1 và 2

Câu số 18

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 19

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

D. Đáp án 4

Câu số 20

A. Đáp án 1

B. Đáp án 2

C. Đáp án 3

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn