Trắc nghiệm IQ - đề số 41

Trắc nghiệm IQ - đề số 41
23 : 45
Câu số 1

6 con cáo ăn thịt 6 con gà trong vòng 6 phút. Vậy phải bao nhiêu con cáo mới có thể ăn hết 60 con gà trong vòng 1 giờ.

A. 6

B. 10

C. 12

D. 60

Câu số 2

Một vài fan của Hoài Linh là fan của Trường Giang. Và một vài fan của Trường Giang đồng thời là fan của Trấn Thành. Như vậy một vài fan của Hoài Linh chắc chăn là fan của Trấn Thành. 

A. Rất chuẩn

B. Sai rồi

Câu số 3

Pizza Hut đang có chương trình khuyến mại, với 5 hộp pizza rỗng bạn có thể đổi được 1 bánh pizza miễn phí. Ngọc có 25 hộp pizza rỗng, vậy bạn ý có thể đổi được tối da bao nhiêu bánh pizza

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu số 4

Abarat là để chỉ một người đàn ông. Baba là để chỉ nhưng người đàn ông Abarat có tóc nâu. Cing là để những người đàn ông có tóc vàng. Decer là để chỉ những Baba có ít nhất 3 cánh tay. Nếu một người đàn ông có tóc nâu và 4 cánh tay thì người đó thuộc bộ tộc nào là thích hợp nhất ?

A. Abarat

B. Cing

C. Baba

D. Decer

Câu số 5

Nếu a = b , b > c , c < d thì mối quan hệ nào sau đây giữa a và d là đúng ?

A. a > d

B. a < d

C. a = d

D. Chưa đủ cơ sở để xác định

Câu số 6

'' Tất cả cảnh sát đều không thích ăn đồ ngọt ''
Theo bạn nhận định nào sau đây là đúng với câu trên ?

A. Bất cứ ai không thích đồ ăn ngọt là cảnh sát.

B. Bất cứ ai thích đồ ăn ngọt thì không phải là cảnh sát.

C. Bất cứ ai không phải là cảnh sát đều thích đồ ăn ngọt.

D. Không có câu nào đúng cả.

Câu số 7

'' Chỉ khi nào Xuka chịu lái xe, cô ấy mới có thể đi xem phim '' 
Nhận định nào đúng với câu trên

A. Nếu Xuka đi xem phim tức là cô ấy đã lái xe.

B. Nếu Xuka không lái xe, cô ấy không thể đi xem phim

C. Nếu Xuka lái xe, tức là cô ấy đã đi xem phim.

D. Cả A và B đều đúng

Câu số 8

Nếu a = b , b > c và c = d thì mối quan hệ giữa a và d là ?

A. a > d

B. a < d

C. a = d

D. Không xác định được

Câu số 9

Bạn bị lạc tới một hòn đảo nơi mà tất cả những người bản địa đều nói dối, còn tất cả các du khách đều nói thật. Bạn tình cờ gặp 3 người Nobita, Chaien, Xeko. Nobita nói : '' 3 NGƯỜI CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI BẢN ĐỊA '' Xeko nói : '' CHỈ CÓ 1 NGƯỜI TRONG CHÚNG TÔI LÀ DU KHÁCH '' Vậy ai là du khách ?

A. Nobita

B. Chaien

C. Xeko

D. Nobita và Chaien

Câu số 10

Thứ tự đúng của các hành tinh trong hệ mặt trời tính từ hành tinh gần mặt trời nhất là:

A. Sao Kim, Sao Thủy, Trái Đất, Sao Mộc, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

B. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương

C. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Mộc, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương

D. Sao Kim, Sao Thủy, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn