Trắc nghiệm IQ - đề số 40

Trắc nghiệm IQ - đề số 40
23 : 45
Câu số 1

Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu?

A. 8 km

B. 10 km

C. 20 km

D. 24 km

Câu số 2

Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong vòng 10 phút

A. 8 ngườ

B. 10 người

C. 14 người

D. 20 người

Câu số 3

Con nào khác nhất trong các con còn lại?

A.  Chó

B.

C. Gấu

D. Trâu

Câu số 4

Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau:

A. J

B. K

C. A

D. M

Câu số 5

Chữ cái tiếp theo của dãy là gì ?

ECO
BAB
GBN
DB?

A. H

B. C

C. O

D. A

Câu số 6

Tìm chữ còn thiếu vào dấu hỏi chấm ?

A. H

B. A

C. C

D. M

Câu số 7

Tìm số còn thiếu trong hình

A. 15

B. 52

C. 25

D. 17

Câu số 8

 Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào?

32…36…9…12…4…6…???

 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu số 9

Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào?

A…C…F…J…O…???

A. R

B. S

C. T

D. U

Câu số 10

Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn?

A. Em

B. Cháu

C.

D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.008
Thành viên mới nhất 106893392083187404324
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn