Trắc nghiệm IQ - đề số 38

Trắc nghiệm IQ - đề số 38
23 : 45
Câu số 1

Cho hình dưới                                   Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 2

Nhìn các hàng ngang và dọc, nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô hình nào ở trên kết hợp không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 3

Cho hình bên

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình hộp thì có thể là duy nhất hình nào trong các hình dưới đây?

A. Hình E

B. Hình D

C. Hình C

D. Hình B

Câu số 4

Cho chuỗi số sau:

1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?

Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?

 

A. 57

B. 48

C. 96

D. 35

Câu số 5

Cho hình bên trái                       Hãy điền hình còn thiếu vào hình bên?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 6

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

A. Hình G

B. Hình H

C. Hình A

D. Hình D

Câu số 7

Cho chuỗi số sau:
                                     15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

 

A. 27,9,12

B. 25, 4, 6

C. 35, 6, 8

D. 40, 8, 6

Câu số 8

Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc D bật đèn số 3 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng

Tắt lần lượt công tắc D, C, A và B với kết quả Hình 1 chuyển thành Hình. Vậy công tắc nào không hoạt động?

A. Công tắc A

B. Công tắc B

C. Công tắc C

D. Công tắc D

Câu số 9

Từ nào trong ngoặc đơn gần nghĩa nhất với từ in hoa?

A. Đáp án A

B. Đáp án B

C. Đáp án C

D. Đáp án D

Câu số 10

Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

A. 15

B. 9

C. 7

D. 17

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn