Trắc nghiệm IQ - đề số 37

Trắc nghiệm IQ - đề số 37
23 : 45
Câu số 1

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm

A. Số 0 

B. Số 1

C. Số 2

D. Số 4

Câu số 2

                             Hình bên trái thiếu hình nào?

A. Hình A

B. Hình D

C. Hình E

D. Hình F

Câu số 3

Số nào còn thiếu trong dãy sau:

A. 51/6

B. 51/16

C. 78/12

D. 94/5

Câu số 4

Hãy vẽ hình còn thiếu trong chuỗi hình bên dưới.

A.

B.

C.

Câu số 5

Trước 12 giờ trưa là bao nhiêu phút nếu trước đó 9 phút số phút này gấp hai lần số phút sau 10 giờ sáng?

A. 25 phút

B. 27 phút

C. 35 phút

D. 38 phút

Câu số 6

Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho cả hai dấu chấm đáp ứng được cùng điều kiện như hai dấu chấm trong hình lục giác bên trái ?

A. Hình A

B. Hình E

C. Hình D

D. Hình B

Câu số 7

Chữ cái nào trực diện với chữ cái mà cách nó 2 chữ cái theo chiều kim đồng hồ tính từ chữ cái trực diện với chữ cái E

A. A

B. C

C. F

D. G

Câu số 8

Nhóm hình trên còn thiếu hình nào trong số các hình sau?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 9

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?

 

A. Hình A

B. Hình E

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 10

Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn