Trắc nghiệm IQ - đề số 36

Trắc nghiệm IQ - đề số 36
23 : 45
Câu số 1

Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C, D và E khi ghép với mảnh ở bên trái sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 2

Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau?

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 14

B. 18

C. 20

D. 28

Câu số 3

Số nào khác tính chất với các số còn lại?

9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

A. 3527

B. 9678

C. 5133

D. 6895

Câu số 4

Cho hình sau:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 5

Hình nào khác với các hình còn lại?

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 6

Hình nào khác với các hình còn lại?

Hình bảy cạnh, Hình tam giác, Hình lục giác, Hình lập phương, Hình ngũ giác

A. Hình tam giác

B. Hình lục giác

C. Hình lập phương

D. Hình ngũ giác

Câu số 7

Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/tắt hoặc tắt/sáng

Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng

Công tắt C bật đèn số 1 và 3 sáng/tắt hoặc tắt/sáng

A. Đèn A bị hỏng

B. Đèn B bị hỏng

C. Đèn C bị hỏng

Câu số 8

Hình nào khác các hình còn lại?

 

A. Hình B

B. Hình C

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 9

Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng

A. 18 đoạn

B. 19 đoạn

C. 20 đoạn

D. 21 đoạn

Câu số 10

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn