Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop
23 : 45
Câu số 1

A. Ảnh thật

B. Photoshop

Câu số 2

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 3

A. Ảnh thật

B. Ảnh Photoshop

Câu số 4

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 5

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 6

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 7

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 8

A. Ảnh thật

B. Ảnh ohotoshop

Câu số 9

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Câu số 10

A. Ảnh thật

B. Ảnh photoshop

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn