Trắc nghiệm tin học đại cương đề 22

Trắc nghiệm tin học đại cương đề 22
23 : 45
Câu số 1

URL là từ viết tắt của

A. Untried Resource Location

B. Uniform Resource Locator

C. United Resource Locator

D. Uniform Rescue Locator

Câu số 2

Với cách hiển thị như hình sau trong màn hình cửa sổ thư yahoo: Inbox(3) Bulk (1), phát biểu nào sau đây là chính xác nhất

A. Có 3 thư trong thư mục Inbox, và 1 thư trong thư mục Bulk

B. Thư mục Inbox có tổng cộng 3 thư

C. Có 3 thư chưa đọc trong thư mục Inbox và 1 thư chưa đọc trong thư mục Bulk

D. Thư mục Bulk có một virus

Câu số 3

Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai:

A. có thể gửi 1 thư đến 10 địa chỉ khác nhau.

B. 1 người có thể gửi thư cho chính mình, nhiều lần.

C. hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ hoahong@yahoo.com

D. tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước khi sử dụng.

Câu số 4

Virut máy tính không thể lây qua việc.

A. Sao chép file từ đĩa mềm từ máy này sang máy khác

B. Nhận file đính kèm trong thư điện tử

C. Tải file từ Internet về máy

D. Quét ảnh từ máy quét (scaner) vào máy tính

Câu số 5

WWW là gì?

A. Là một phần của Internet

B. Là một mạng không thể thiếu trong hệ thống mạng toàn cầu

C. Là một mô hình truyền tin

D. Là tên gọi khác của Internet

Câu số 6

WWW là từ viết tắt của cụm từ:

A. World Wide Wait

B. World Wide Waste

C. World Wide Wet

D. World Wide Web

Câu số 7

Theo hình minh họa, hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất

A. thanh công cụ LINK đang hiển thị

B. thanh công cụ Address Bar đang hiển thị

C. thanh công cụ Standard Buttons đang bị che dấu

D. cả ba điều trên là đúng 

Câu số 8

Theo hình minh hoạ

A. để nhập địa chỉ trang web thì nhập ở vùng 1.

B. MaHV

C. để mở cửa sổ mới duyệt web thì nhắp chọn FILE ở vùng 3.

D. cả ba phát biểu trên là đúng. 

Câu số 9

Theo hình minh hoạ, phát biểu dưới đây là sai:

A. nhấn nút New Mail là để mở vùng soạn thảo thư mới

B. nhấn nút Reply là để trả lời thư cho thư đang được chọn

C. nhấn nút Delete là để xoá tất cả các thư trong thư mục Inbox.

D. nhấn nút Send/Recv là để gửi thư đi và đồng thời nhận thư về. 

Câu số 10

Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai:

A. vùng 1 là vùng để nhập địa chỉ trang web muốn xem.

B. vùng 2 là vùng cung cấp danh mục địa chỉ tất cả các trang web có trên Internet.

C. vùng 3 là vùng hiển thị trang Web.

D. vùng 4 là thanh công cụ Link, chứa các nút liên kết với các địa chỉ Web. 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.129
Thành viên mới nhất 342743556532700
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn