Trắc nghiệm tin học đại cương đề 21

Trắc nghiệm tin học đại cương đề 21
23 : 45
Câu số 1

Giao thức truyền siêu văn bản HTTP được sử dụng để truyền

A. Các file text

B. Các trang HTML

C. Các file đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh, phim)

D. Tất cả các loại trên

Câu số 2

Hai người đã tạo được tài khoản thư miễn phí tại địa chỉ MAIL.YAHOO.COM. Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. hộp thư của cả hai đều nằm trên máy Mail Server của công ty Yahoo

B. mật khẩu mở hộp thư của hai người này phải khác nhau.

C. Hai người này buộc phải lựa chọn hai tên đăng nhập khác nhau

D. Người này có thể mở được hộp thư của người kia và ngược lại nếu như 2 người biết tên đăng nhập và mật khẩu của nhau

Câu số 3

Hiện tại địa chỉ của trang web đang truy cập quá dài và bạn muốn trình duyệt Web ghi lại và lưu giữ địa chỉ này. Bạn thực hiện việc nhắp chọn thực đơn lệnh tại

A. vùng số 1

B. vùng số 2

C. vùng số 3

D. vùng số 4 

Câu số 4

HTML là từ viết tắt của cụm từ

A. Hyper Text Markup Language

B. Heavy Text Markup Language

C. Hyper Text Made-up Language

D. Hyper Text Many Languages

Câu số 5

Khách nước ngoài muốn biết được thông tin về các khách sạn tại thành phố Hà nội. Dịch vụ nào dưới đây được sử dụng:

A. Yahoo Mail

B. Trang web có hỗ trợ tìm kiếm thông tin Internet miễn phí như www.google.com

C. Fax

D. Mobiphone

Câu số 6

Khi gửi thư điện tử chúng ta có thể đính kèm:

A. Một file ảnh

B. Một file phim đã bị nén

C. Một file chương trình có chứa virut

D. Tất cả các loại trên

Câu số 7

Khi muốn gửi một email cho một địa chỉ a và muốn bí mật gửi cho một địa chỉ b chúng ta thực hiện:

A. To a,b

B. To a; Cc b

C. To b, Bcc a

D. To a, Bcc b

Câu số 8

Lựa chọn nào dưới đây thích hợp nhất nói về dịch vụ WeB.

A. dịch vụ cho phép hàng triệu người kết nối Internet cùng xem một nội dung Web.

B. người xem không xoá được nội dung Web có trên máy phục vụ ở xa.

C. có hàng triệu máy phục vụ Web trên toàn cầu đang hoạt động để cung cấp trang web theo yêu cầu.

D. cả ba phát biểu trên.

Câu số 9

Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Yahoo. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng

A. Alpha

B. alpha2005@yahoo

C. yahoo.com@alpha2005

D. alpha2005@yahoo.com

Câu số 10

Một website được bảo vệ nghĩa là:

A. Để truy nhập phải có tên và mật khẩu

B. Được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh phần cứng.

C. Được bảo vệ bằng cách mã hóa nội dung

D. Cả ba ý trên

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn