Trắc nghiệm tin học đại cương đề 20

Trắc nghiệm tin học đại cương đề 20
23 : 45
Câu số 1

Chọn câu sai: từ hộp thoại Internet Option chúng ta có thể:

A. Thiết lập trang Home Page cho trình duyệt

B. Xóa History của trình duyệt

C. Xóa cookie

D. Xóa bookmark

Câu số 2

Chương trình dùng để truy nhập vào WWW được gọi là?

A. Uniform Resource Locators (Bộ định vị tài nguyên đồng dạng)

B. Browser (trình duyệt)

C. Server (máy chủ)

D. File Transfer Protocol (Giao thức truyền file)

Câu số 3

Chương trình thư điện tử Outlook Express có chức năng:

A. soạn thư/gửi thư

B. nhận thư/hiển thị thư

C. đính kèm tệp tin theo thư

D. của cả 3 mục nói trên.

Câu số 4

Chúng ta có thể tạo trang web bằng:

A. MS-Word 2000

B. MS-Excel 2000

C. MS-Frontpage 2000

D. một trong ba chương trình trên.

Câu số 5

Bạn muốn sao chép một đoạn thông tin trong trang web bạn đang xem, chính vì thế mà bạn đã bôi đen đoạn đó. Bạn nhấn vào mục nào để thực hiện chức năng sao chép vùng lựa chọn này?

A. Menu số 1

B. Menu số 2

C. Menu số 3

D. Nút chức năng số 4 

Câu số 6

Bạn muốn xem thông tin về Cookie trên máy tính, bạn nhấn chuột vào:

A. Khu vực số 1

B. Khu vực số 2

C. Khu vực số 3

D. Khu vực số 4 

Câu số 7

Chuẩn tiếng Việt được sử dụng phổ biến trên Internet là

A. VNI

B. TCVN3

C. Unicode

D. VIQR

Câu số 8

Cookie là gì

A. Là một chương trình nhỏ nằm trong máy chủ và lưu trữ thông tin kết nối Internet của các máy người dùng

B. Là một chức năng cho phép xem thông tin lịch sử máy tính

C. Là các tệp tin văn bản nhỏ lưu trữ thông tin về quá trình truy xuất Internet của người dùng hoặc các thông tin cá nhân mà người dùng đã từng khai báo

D. Cookie là tất cả những gì đã nêu ở trên

Câu số 9

FTP là giao thức truyền và nhận:

A. Chỉ các thông tin dưới dạng Text

B. Chỉ các phần mềm

C. Chỉ các thông tin ảnh

D. Bất cứ thông tin gì lưu trữ trong các file

Câu số 10

FTP là viết tắt của cụm từ?

A. First Transmission Phase

B. File Transmission Phase

C. File Transfer Protocol

D. File Transfer Phase

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn