Trắc nghiệm tin học đại cương đề 19

Trắc nghiệm tin học đại cương đề 19
23 : 45
Câu số 1

Địa chỉ nào dưới đây không phải là địa chỉ của một máy tìm kiếm thông dụng?

Câu số 2

Địa chỉ nào không phải là địa chỉ trang web?

A. www.laodong.com.vn

B. mail.yahoo.com

C. www.yahoo@.com

D. www.ngoisao.net/News/Home/

Câu số 3

Để ghi lại các địa chỉ trang web vào sổ, chúng ta nhấn nút nào trên thanh công cụ:

A. Back

B. Links

C. History

D. Favorites

Câu số 4

Để tìm kiếm nhanh trang web nói về cách thức nuôi cá Basa,

A. chúng ta sử dụng trang vàng Internet có trên trang web tại địa chỉ www.vnn.vn

B. chúng ta mở trang web địa chỉ www.google.com

C. chúng ta mở trang thông tin www.vnn.vn

D. chúng ta mở trang web địa chỉ mail.yahoo.com

Câu số 5

Để xem lại địa chỉ các trang web đã duyệt trong thời gian gần đây cần sử dụng chức năng nào của trình duyệt

A. Favorites

B. History

C. Search

D. Media

Câu số 6

Điều nào sau đây là lợi thế của thư điện tử so với thư tín gửi qua đường bưu điện

A. Có thể chuyển được lượng văn bản lớn hơn nhờ chức năng gắn kèm

B. Thư điện tử luôn có độ an ninh cao hơn

C. Tốc độ chuyển thư nhanh

D. Thư điện tử luôn luôn được phân phát

Câu số 7

Bạn đã mở được một trang web chứa rất nhiều thông tin cần thiết và bạn muốn sao lưu trang web này vào đĩa cứng. Bạn nhấn chuột vào khu vực nào để làm được điều này:

A. Khu vực số 1

B. Khu vực số 2

C. Khu vực số 3

D. Khu vực số 4 

Câu số 8

Bạn đã mở yahoo để có thể tìm kiếm một số thông tin cần thiết. Để có thể nhập từ khóa, bạn nhấn chuột vào khu vực nào:

A. Khu vực số 1

B. Khu vực số 2

C. Khu vực số 3

D. Khu vực số 4 

Câu số 9

Chức năng làm tươi (refresh) của trình duyệt giúp chúng ta:

A. Lấy về thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ máy chủ

B. Lấy thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ bộ nhớ cache của chính máy đang sử dụng

C. Cắt kết nối giữa máy tính đang sử dụng và máy chủ

D. Ngừng tải thông tin

Câu số 10

Chọn câu sai: muốn ngừng tải một trang web chúng ta thực hiện

A. Chọn nút Stop trên thanh công cụ chuẩn (standard toolbar)

B. Chọn thực đơn View/stop

C. Chọn thực đơn Edit/stop

D. Nhấn nút Esc trên bản phím

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn