Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 36

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 36
23 : 45
Câu số 1

Cho biết kết quả công thức: =SUM(IF("HAI","BA"),MOD(0,3),4,5)

A. 14

B. 11

C. 12

D. Thông báo lỗi

Câu số 2

Cho biết kết quả của công thức: =RIGHT("Cao Đẳng YTHN",2)

A. Ca

B. HN

C. YT

D. Thông báo lỗi

Câu số 3

Cho biết kết quả của công thức: =INT(-8.2)

A. 8

B. 9

C. -8

D. -9

Câu số 4

Cho biết kết quả của công thức nào dưới đây trả về kết quả OfficeXP

A. =Concat("Office","XP")

B. ="Office"+"XP"

C. ="Office"&"XP"

D. ="Office"^"XP"

Câu số 5

Trong Excel, để rút trích dữ liệu ta có thể vào:

A. Data chọn Filter

B. Tools chọn Filter

C. Data chọn Refine

D. Tools chọn Refine

Câu số 6

Để xóa một sheet trong Excel, ta vào:

A. File chọn Delete Sheet

B. File chọn Sheet chọn Delete

C. Edit chọn Delete Sheet

D. Edit chọn Sheet chọn Delete

Câu số 7

Để đổi tên một sheet trong Excel, ta vào:

A. File chọn Sheet chọn Rename

B. Edit chọn Sheet chọn Rename

C. Format chọn Sheet chọn Rename

D. Data chọn Sheet chọn Rename

Câu số 8

Trong Excel, hàm Rank dùng để:

A. Tính giá trị trung bình

B. Tìm giá trị lớn nhất

C. Tính tổng

D. Xếp hạng

Câu số 9

Để chỉnh sửa dữ liệu ở một ô hiện hành trong Excel ta có thể bấm:

A. Tổ hợp phím Ctrl-F3

B. Phím F3

C. Tổ hợp phím Ctrl-F2

D. Phím F2

Câu số 10

Theo hình minh họa, để thiết lập chế độ in lại dòng tiêu đề khi sang trang mới, bạn sử dụng thẻ nào dưới đây trong hộp thoại Page Setup:

A. Thẻ Page

B. Thẻ Margins

C. Thẻ Header/Footer

D. Thẻ Sheet 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn