Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 33

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 33
23 : 45
Câu số 1

Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây

A. Vào menu File, chọn Print

B. Vào menu View, chọn Zoom

C. Vào menu File, chọn Web Page Preview

D. Vào menu File, chọn Print Preview

Câu số 2

Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn.

A. Vào thực đơn Insert, chọn Rows.

B. Vào thực đơn Insert, chọn Cells

C. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

D. Vào thực đơn Insert, chọn Object

Câu số 3

Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị là $15

A. Vào thực đơn Format - Cells - Number - Scientific

B. Vào thực đơn Format - Cells - Alignment - Accounting

C. Chọn ô C6 rồi nhấn chuột vào nút $ trên thanh công cụ

D. Cả ba cách trên đều đúng

Câu số 4

Bạn hãy chỉ ra kết quả đúng của dòng công thức trên:

A. Hoa&Hồng

B. HoaHồng

C. FALSE

D. Hoa Hồng

Câu số 5

Biểu hiện ### trong cột F thể hiện:

A. Dữ liệu trong cột có lỗi

B. Định dạng dữ liệu của cột có lỗi

C. Kết quả tính toán có lỗi

D. Chiều rộng cột không đủ để hiển thị dữ liệu. 

Câu số 6

Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel

A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -

B. o

C. $ ( )

D. % E

Câu số 7

Khi đang nhập liệu trong Excel, phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô:

A. Enter

B. Ctrl + Enter

C. Shift + Enter

D. Alt + Enter

Câu số 8

Khi sử dụng dữ liệu hoặc toán tử tham gia vào công thức, bạn gặp lỗi #NUM!. Lỗi này xảy ra khi:

A. Chia một số cho 0

B. Không có dữ liệu để tính toán

C. Không xác định được các ký tự trong công thức

D. Dữ liệu không đúng kiểu số

Câu số 9

Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

A. Control Panel – Regional Options

B. Control Panel – System

C. Control Panel – Date/Time

D. Control Panel – Display

Câu số 10

Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1

A. Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn

B. Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn

C. Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn

D. Chọn Tools > Sheet > Move, và chọn đúng đến vị trí mong muốn

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.015
Thành viên mới nhất khideptrai
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn