Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 32

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 32
23 : 45
Câu số 1

Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl và Shift

D. Ctrl

Câu số 2

Để mở một sổ bảng tính có sẵn, bạn khởi động chương trình ứng dụng MS Excel 2000, vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh:

A. New

B. Open

C. Save As

D. Send To

Câu số 3

Để dữ liệu ngày tháng năm được hiển thị dưới dạng Nov-23-2004, trong thẻ number, hộp Type, nhập vào chuỗi ký tự:

A. mm-dd-yy

B. mmm-dd-yy

C. mmm-dd-yyyy

D. mm-dd-yyyy 

Câu số 4

Để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại "xuất sắc", bạn bôi đen toàn bộ vùng có chứa dữ liệu cần xem rồi sử dụng công cụ gì trong số các công cụ sau

A. Vào menu Tools, chọn Quick view, chọn mức "xuất sắc"

B. Vào menu Data, chọn Validation

C. Vào menu View, chọn mức "xuất sắc"

D. Vào menu Data, chọn Filter - Autofilter

Câu số 5

Để sao chép định dạng một ô, sau khi chọn ô đã được định dạng trước, bạn nhấn nút nào dưới đây trên thanh công cụ:

A. Nút Cut

B. Nút Copy

C. Nút Paste

D. Nút Format Painter

Câu số 6

Để chia màn hình thành nhiều khu vực làm việc như hình minh họa, ta chọn vùng nào trong các vùng sau:

 

A. Vùng 1

B. Vùng 2

C. Vùng 3

D. Vùng 4

Câu số 7

Để ghi bảng tính như một tệp tin mẫu, ta chọn tuỳ chọn nào sau đây từ phần Save as type của hộp thoại Save

A. Web Page (*.htm; *.html)

B. Template (*.xlt)

C. Text (Tab delimited) (*.txt)

D. Unicode Text (*.txt) 

Câu số 8

Để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng

A. =SUM(A1);SUM(A7)

B. =SUM(A1):SUM(A7)

C. =SUM(A1-A7)

D. =SUM(A1:A7)

Câu số 9

Để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn hãy cho biết tổ hợp phím tắt nào dưới đây đáp ứng được điều này ?

A. Tổ hợp phím Ctrl + O

B. Tổ hợp phím Ctrl + A

C. Tổ hợp phím Shift + S

D. Tổ hợp phím Ctrl + S

Câu số 10

Để thực hiện lọc các sinh viên có Điểm TB HK1 lớn hơn 5.0 và nhỏ hơn 8.0, thực hiện chức năng Custom AutoFilter như hình minh họa sẽ cho kết quả sai. Nguyên nhân do lựa chọn sai ở:

A. Vùng 1

B. Vùng 2

C. Vùng 3

D. Vùng 4 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn