Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 39

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 39
23 : 45
Câu số 1

Khi sử dụng MS-Word 2000 thì thao tác nào dưới đây là bạn không làm được:

A. Chèn 1 ảnh vào trong 1 ô của bảng

B. Phóng to rồi lại thu nhỏ 1 ảnh bitmap

C. Thay đổi đường kẻ liền nét thành đường gãy nét (hay còn gọi là đường nét rời)

D. Định dạng đĩa mềm

Câu số 2

Muốn sao chép định dạng của một dòng văn bản nào đó, bạn sẽ bôi đen dòng đó, sau đó:

A. Nhấn chuột vào biểu tượng copy

B. Nhấn chuột vào biểu tượng Format Painter

C. Nhấn chuột vào menu Edit, chọn Copy

D. Không thể sao chép định dạng của một dòng vãn bản được

Câu số 3

Để làm xuất hiện các thanh công cụ khác thì nhắp chuột vào thực đơn lệnh:

A. File

B. Insert

C. Tools

D. View

Câu số 4

Trong Winword, để chuyển một đoạn văn được đánh dấu từ vị trí này sang một vị trí khác, ta phải:

A. bấm Ctrl - C, Ctrl - V

B. bấm Ctrl - X, Ctrl - V

C. vào File chọn Cut rồi vào File chọn Paste

D. vào Edit chọn Copy rồi vào Edit chọn Paste

Câu số 5

Trong Winword, tổ hợp phím Ctrl - E dùng để:

A. Mở cửa sổ tìm kiếm văn bản của Winword

B. Canh giữa một đoạn văn bản

C. Redo lại một hành động

D. Chèn một text-box vào văn bản

Câu số 6

Trong Winword, làm thế nào để đánh số mỗi dòng, ta vào:

A. Insert chọn Number of Line

B. Format chọn Number of Line

C. Insert chọn Bullets and Numbering

D. Format chọn Bullets and Numbering

Câu số 7

Trong Winword, để sao chép một khối đã chọn, ta bấm:

A. Ctrl – C và Ctrl – V

B. Ctrl – X và Ctrl - V

C. Ctrl – B và Ctrl – V

D. Ba câu trên đều sai

Câu số 8

Khi ta đang làm việc với một văn bản trong Winword, chọn File - Save as sẽ có tác dụng:

A. Lưu file với tên mới

B. Lưu file với format mới

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu số 9

Trong Winword để tạo một tập tin mới ta vào:

A. File chọn New File

B. File chọn New Files

C. File chọn New

D. File chọn Open

Câu số 10

Để xóa một đoạn văn bản được đánh dấu trong Winword, ta phải:

A. Bấm phím Delete

B. Bấm tổ hợp phím Alt – Delete

C. Vào File chọn Delete

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn