Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 38

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 38
23 : 45
Câu số 1

Bạn đã bật Vietkey hoặc Unikey để soạn thảo. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu telex và font chữ Unicode. Những font chữ nào sau đây của Word có thể được sử dụng để hiển thị rõ tiếng Việt?

A. .Vn Times, . Vn Arial, .Vn Courier

B. .Vn Times, Times new roman, Arial

C. .VNI times, Arial, .Vn Avant

D. Tahoma, Verdana, Times new Roman

Câu số 2

Lệnh Tool/Autocorrect dùng để:

A. Thay thế từ trong văn bản

B. Thay thế từ trong văn bản bằng từ cho trước

C. Tự động thay thế từ khóa tắt trong văn bản từ đã được cài đặt trước

D. Tự động thay thế các từ viết tắt bằng từ đầy đủ

Câu số 3

Bạn đang soạn văn bản, gõ bằng bộ gõ Unicode, nhưng các chữ cái cứ tự động cách nhau một ký tự trắng. Bạn cần nhấn chuột vào menu nào để có thể giải quyết trường hợp trên

A. Menu Format, chọn Font

B. Menu Tools, chọn Options

C. Menu Edit, chọn Office Clipboard

D. Menu View, chọn Markup

Câu số 4

Khi tệp congvan012005 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên là cv-02-05 có cùng nội dung với congvan012005 thì bạn phải:

A. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE.

B. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE AS.

C. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn EDIT.

D. Nhắp chọn thực đơn lệnh EDIT và chọn RENAME

Câu số 5

Để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line chọn

A. Format/paragraph/line spacing

B. Nhấn Ctrl + 5 tại dòng đó

C. Cả hai cách A và B đều đúng

D. Cả 2 cách A và B đều sai

Câu số 6

Bạn đang gõ văn bản và dưới chân những ký tự bạn đang gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ

A. Dấu xanh là biểu hiện của vấn đề chính tả, dấu đỏ là vấn đề ngữ pháp

B. Dấu xanh là do bạn đã dùng sai từ tiếng Anh, dấu đỏ là do bạn dùng sai quy tắc ngữ pháp

C. Dấu xanh là do bạn gõ sai quy tắc ngữ pháp, dấu đỏ là do bạn gõ sai từ tiếng Anh

D. Dấu xanh đỏ là do máy tính bị virus

Câu số 7

Bạn đang gõ dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bằng font chữ Times New Roman, Unicode

A. Bạn có thể chuyển sang font .Vn times bằng cách bôi đen dòng chữ trên và lựa chọn .Vntimes trong hộp thoại Font, các chữ đó vẫn đọc bình thường

B. Bạn có thể chuyển sang font .Vn times bằng cách bôi đen dòng chữ trên và lựa chọn .Vntimes trên thanh công cụ, các chữ đó vẫn đọc bình thường

C. Để chuyển font mà vẫn đọc bình thường, bạn chỉ cần nhấn Format chọn Theme

D. Bạn cần sử dụng một phần mềm cho phép thực hiện điều này, ví dụ như Vietkey Office hoăc Unikey

Câu số 8

Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là

A. .Vntime

B. ABC

C. Times New Roman

D. VNI

Câu số 9

Cho biết phát biểu nào đưới đây là sai:

A. Bấm Ctrl+C tương đương với nhấn nút Copy trên thanh thực đơn lệnh Standard.

B. Bấm Ctrl+V tương đương với nhấn nút Paste.

C. Bấm Ctrl+X tương đương với nhấn nút Cut.

D. Bấm Ctrl+X tương đương với nhấn nút Cut.

Câu số 10

Mục HEADER AND FOOTER của MS-Word

A. Cho phép chèn dòng chữ, hình ảnh.

B. Cho phép chèn số trang đánh tự động cho văn bản.

C. Cho phép chèn số trang theo dạng: [trang hiện thời]/[tổng số trang]

D. Cho phép thực hiện cả ba điều trên

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn