Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 14

Trắc nghiệm tin học (PowerPoint) - đề 14
23 : 45
Câu số 1

Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng

A. Chọn Insert  ->Duplicate

B. Chọn Insert  ->New Slide

C. Chọn Insert ->Duplicate Slide

D. Không thực hiện được

Câu số 2

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa

B. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề

C. Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề

D. Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

Câu số 3

Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải

A. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

B. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace.

C. Chọn Edit ->Delete Slide.

D. Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete.

Câu số 4

Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím

A. Ctrl + X

B. Ctrl + Z

C. Ctrl + C

D. Ctrl + V

Câu số 5

Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

A. Nút Yes

B. Nút No

C. Nút Cancel

D. Nút Save

Câu số 6

Thao tác chọn Edit ->Delete Slide là để

A. Xóa slide hiện hành

B. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành

C. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế

D. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành

Câu số 7

Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Movies and Sounds người sử dụng

A. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án

B. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

C. Chỉ được phép chèn phim vào giáo án

Câu số 8

Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

A. Chọn File  ->Page Setup

B. Chọn File  ->Print

C. chọn File ->Print Preview

D. Chon File ->Properties

Câu số 9

Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

A. Chọn File ->Page Setup

B. Chọn File ->Print

C. Chọn File ->Print Preview

D. Chọn File ->Properties

Câu số 10

Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

A. Chọn View ->Background

B. Chọn Format  ->Background

C. Chọn Insert >Background

D. Chọn Slide Show ->Background

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.627
Thành viên mới nhất huyenhuyen299117
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn