Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 36

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 36
23 : 45
Câu số 1

Với chức năng của MS-Word, bạn không thể thực hiện được việc:

A. Vẽ bảng biểu trong văn bản

B. Chèn ảnh vào trang văn bản

C. Sao chép 1 đoạn văn bản và thực hiện dán nhiều lần để tạo ra nhiều đoạn văn bản mà không phải nhập lại

D.  Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt.

Câu số 2

Muốn bật/tắt sự hiển thị của các thanh công cụ (Standard, Formatting, Drawing,...) trên màn hình, ta thực hiện:

A. Edit --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

B. View --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

C. Insert --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

D. Tools --> Tooolbars --> chọn thanh công cụ cần bật/tắt

Câu số 3

Muốn đổi đơn vị đo của một thước từ inches sang centeimeters, ta thực hiện:

A. View -->Ruler --> Change Measurement

B. Edit --> Ruler --> Change Measurement

C. Tools --> Options --> Change Measurement

D. Tools --> Options --> Genaral...

Câu số 4

Muốn tạo các ký hiệu ở đầu mỗi đoạn, ta thực hiện:

A. Insert --> Bullets and Numbering --> Bulleted

B. Insert --> Bullets and Numbering --> Numbered

C. Format -->Bullets and Numbering --> Bulleted

D. Format -->Bullets and Numbering -->Numbered

Câu số 5

Muốn tạo các ký hiệu ở đầu mỗi đoạn, ta thực hiện:

A. Insert --> Bullets and Numbering --> Bulleted

B. Insert --> Bullets and Numbering --> Numbered

C. Format -->Bullets and Numbering --> Bulleted

D. Format -->Bullets and Numbering -->Numbered

Câu số 6

Muốn xoá một đoạn văn bản, ta thực hiện

A. Đưa con trỏ vào đầu đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Delete

B. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Space Bar

C. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu số 7

Muốn kẻ khung và tô nền cho bảng (Table), ta thực hiện:

A. Format --> Borders and Shading

B. Sử dụng các nút trên thanh công cụ vẽ

C. Table --> Borders and Shading

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Câu số 8

Chức năng   trên thanh công cụ chuẩn (Standard) dùng để:

A. Tô nền cho đoạn văn bản được chọn

B. Tô nền cho toàn bộ văn bản

C. Xoá văn bản

D. Sao chép định dạn văn bản

Câu số 9

Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Chế độ hiển thị văn bản là NORMAL

B. Các dòng văn bản đang được căn lề bên trái

C. Văn bản có tất cả là 2 trang

D. Con trỏ văn bản đang ở dòng 2, cột 53 

Câu số 10

Chức năng nào sau đây cho phép tự động sửa từ "sai" thành từ "đúng" sau khi đã nhập văn bản sai:

A. Find and Replace

B. AutoText

C. AutoCorrect

D. 2 câu A, C đúng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 284.998
Thành viên mới nhất 274330449947432
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn