Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 34

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 34
23 : 45
Câu số 1

Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là

A. Vntime

B. ABC

C. Times New Roman

D. VNI

Câu số 2

Khi tệp congvan012005 đang mở, bạn muốn tạo tệp mới tên là cv-02-05 có cùng nội dung với congvan012005 thì bạn phải:

A. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE.

B. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE AS.

C. Nhắp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn EDIT.

D. Nhắp chọn thực đơn lệnh EDIT và chọn RENAME. 

Câu số 3

MS Word hỗ trợ sao lưu văn bản đang soạn thành các định dạng nào

A. *.doc,*.txt và *.exe

B. *.doc, *.htm và *.zip

C. *.doc, *.dot, *.htm, *.txt

D. *.doc, *.avi, *.mpeg và *.dat

Câu số 4

Muốn định dạng ký tự Tab, có thể thực hiện từ thực đơn lệnh nào?

A. Format

B. Table

C. View

D. Insert

Câu số 5

Muốn định dạng ký tự Tab, có thể thực hiện từ thực đơn lệnh nào?

A. Format

B. Table

C. View

D. Insert

Câu số 6

Muốn biết mình đang sử dụng phiên bản nào của MS-Word, bạn sẽ:

A. Nhấn Help, chọn About Microsoft Word

B. Nhấn Tools, chọn Language

C. Nhấn View, chọn Document Map

D. Nhấn File, chọn Versions

Câu số 7

Muốn chèn số trang tự động vào văn bản thì thao tác:

A. Chọn thực đơn lệnh Insert->Index and Tables

B. Chọn thực đơn lệnh Insert->Auto Text

C. Chọn thực đơn lệnh Insert->Break

D. Chọn thực đơn lệnh Insert->Page Numbers

Câu số 8

Muốn gộp (tiếng Anh là Merge) hai ô thành một ô theo chiều dọc thì

A. Chọn các ô, sau đó nhắp phải chuột vào ô đã chọn làm xuất hiện hộp lệnh.

B. Chọn các ô, sau đó nhắp vào vùng số 4.

C. Chọn các ô, sau đó nhắp vào vùng số 3.

D. Cả 3 cách trên đều cho ra kết quả theo yêu cầu. 

Câu số 9

Muốn hiển thị hoặc che dấu một số thanh công cụ của Word, việc đầu tiên cần thực hiện là nhấn chuột vào thanh thực đơn lệnh nào?

A. File

B. View

C. Insert

D. Tools

Câu số 10

Muốn làm xuất hiện hộp Header and Footer như hình minh hoạ thì nhắp chuột lên thực đơn lệnh:

 

A. FILE

B. EDIT

C. VIEW

D. TOOLS

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 285.241
Thành viên mới nhất dokimoanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn