Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 32

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 32
23 : 45
Câu số 1

Bạn đã bôi đen dòng chữ Viện Công nghệ Thông tin và bạn muốn dòng chữ này được đậm lên. Bạn nhấn tổ hợp phím nào để thực hiện điều này.

A. Ctrl – B

B. Ctrl – C

C. Ctrl – A

D. Ctrl – K 

Câu số 2

Bạn đã bật bộ gõ tiếng Việt (Vietkey hoặc Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode. Khi đó, bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để có thể hiển thị rõ tiếng Việt?

A. Vn Times, . Vn Arial, .Vn Courier

B. Vn Times, Times new roman, Arial

C. Tahoma, Verdana, Times new Roman

D. VNI times, Arial, .Vn Avant

Câu số 3

Bạn đã chèn một bảng biểu vào văn bản, làm thế nào để bảng này có đường viền kẻ đậm?

A. Chọn Bullets and Numbering từ thực đơn lệnh Format

B. Chọn Borders and Shading từ thực đơn lệnh Tools

C. Chọn Theme từ thực đơn lệnh Format

D. Chọn Borders and Shading từ thực đơn lệnh Format

Câu số 4

Bạn đã lựa chọn (bôi đen) 3 ô của bảng như hình vẽ và sau đó nhấn chuột phải. Bạn chọn chức năng nào để trộn 3 ô này làm một

A. Delete rows

B. Merge Cells

C. Distribute Row Evenly

D. Distribute Column Evenly 

Câu số 5

Bạn đã tạo bảng có 2 cột và 2 dòng. Sau khi chọn cột 2, bạn nhấn chuột vào vùng nào để chèn thêm 1 cột nằm giữa 2 cột đã có.

A. Nhấn vào vùng 6

B. Nhấn vào vùng 5

C. Nhấn vào vùng 4

D. Nhấn vào vùng 3 

Câu số 6

Bạn đang gõ dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bằng font chữ Times New Roman, Unicode, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bạn có thể chuyển sang font .Vn times bằng cách bôi đen dòng chữ trên và lựa chọn .Vn times trên thanh công cụ, các chữ đó vẫn đọc bình thường

B. Bạn có thể nhấn chuột vào nút Format rồi chọn Font để đổi sang font .Vn times mà các chữ đó vẫn đọc được bình thường

C. Để chuyển font mà vẫn đọc bình thường, bạn chỉ cần nhấn Format chọn Theme

D. Để hiển thị đúng bằng font .Vn times, bạn cần sử dụng một phần mềm, ví dụ như Vietkey Office hoăc Unikey để chuyển đổi mã

Câu số 7

Bạn đang gõ văn bản và dưới chân những ký tự bạn đang gõ xuất hiện các dấu xanh đỏ

A. Dấu xanh là biểu hiện của vấn đề chính tả, dấu đỏ là vấn đề ngữ pháp

B. Dấu xanh là do bạn đã dùng sai từ tiếng Anh, dấu đỏ là do bạn dùng sai quy tắc ngữ pháp

C. Dấu xanh là do bạn gõ sai quy tắc ngữ pháp, dấu đỏ là do bạn gõ sai từ tiếng Anh

D. Dấu xanh đỏ là do máy tính bị virus

Câu số 8

Bạn có thể tạo biểu đồ trong Word như thế nào

A. Chỉ tạo được biểu đồ đường thẳng

B. Word hỗ trợ duy nhất 2 loại là biểu đồ thẳng và biểu đồ hình cột

C. Word có thể giúp bạn tạo các biểu đồ đường thẳng, cột và biểu đồ hình tròn

D. Word không có chức năng biểu đồ

Câu số 9

Cho biết phát biểu nào đưới đây là sai:

A. Bấm Ctrl+C tương đương với nhấn nút Copy trên thanh thực đơn lệnh Standard.

B. Bấm Ctrl+V tương đương với nhấn nút Paste.

C. Bấm Ctrl+X tương đương với nhấn nút Cut.

D. Bấm Ctrl+P tương đương với nhấn nút Print trên thanh công cụ Standard.

Câu số 10

Để có thể đánh được chỉ số dưới, ví dụ như H20 (hình minh họa), bạn cần

A. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl = )

B. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl Shift =)

C. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Ctrl Alt =)

D. Bôi đen số 2, nhấn tổ hợp phím (Alt shift =) 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn