Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 28

Trắc nghiệm tin học (Ms Excel) - đề 28
23 : 45
Câu số 1

Để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, bạn hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp úng được điều này ? 

A. Vào thực đơn File, chọn Close

B.

Vào thực đơn File, chọn Exit

C.

Vào thực đơn File, chọn Quit

D.

Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (x) ở góc phải trên của cửa sổ

Câu số 2

Trong MS Excel, muốn nhờ chương trình giúp đỡ về một vấn đề gì đó, bạn chọn mục nào trong số các mục sau 

A. Vào thực đơn Help, chọn Microsoft Excel Help

B. Vào thực đơn Help, chọn About Microsoft Excel

C. Vào thực đơn Tools, chọn Help

D. Vào thực đơn Edit, chọn Guide

Câu số 3

Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào 

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl và Shift 

D. Ctrl

Câu số 4

Bạn đã bôi đen một hàng trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn. 

A. Vào thực đơn Insert, chọn Rows. 

B. Vào thực đơn Insert, chọn Cells

C. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

D. Vào thực đơn Insert, chọn Object

Câu số 5

Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Space

D. Cả hai cách thứ nhất và thứ 3 đều được

Câu số 6

Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm thì xếp loại không đạt. Theo bạn, công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

 

A. = IF(G6>=5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

B. IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

C. IF(G6=<5,"Đạt","Không đạt")

D. IF(G6>5,"Đạt","Không đạt")

Câu số 7

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng

A. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A, B, C, ... Z, AA, AB, AC..

B. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự được đánh số thứ tự từ A, B, ..., Y, Z, AA, AB, AC..

C. Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ướng với 24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có

D. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A, B, ..., Y, Z

Câu số 8

Giá trị nào sau đây sẽ được điền cho ô D8 khi bạn nhấn chuột vào góc phải dưới ô D7 và kéo xuống các ô D8, D9, D10 để áp dụng cùng công thức của ô D7

A. 200

B. 240

C. 144

D. 0

Câu số 9

Biết rằng lương = lương cơ bản * hệ số. Để tính lương của từng người, bạn phải nhập công thức vào ô D7

A. =C7*D3

B. =$C7*D3

C. =C7*$D$3

D. =$C$7*$D$3

Câu số 10

Để nhanh chóng xem các thí sinh xếp loại "xuất sắc" bạn bôi đen toàn bộ vùng có chứa dữ liệu cần xem rồi sử dụng công cụ gì trong số các công cụ sau:

A. Vào menu Tools, chọn Quick view, chọn mức "xuất sắc"

B. Vào menu Data, chọn Validation 

C. Vào menu View, chọn mức "xuất sắc" 

D.

Vào menu Data, chọn Filter - Autofilter

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 275.626
Thành viên mới nhất Anh21
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn